Loading...

“УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД, гр. Плевен открива конкурс за застраховане на имуществоото, ДМА и материални запаси, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 24.08.2018

“УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД, гр. Плевен открива конкурс за застраховане на имуществоото, ДМА и материални запаси, собственост на дружеството.

Подробна информация може да изтеглите от тук.

Споделете