Loading...

„УМБАЛ д-р Георги Странски“ ЕАД обявява конкур за отдаване под наем на недвижими имоти, собственост на дружеството.

Дата на обявяване: 08.08.2018

„УМБАЛ д-р Георги Странски“ ЕАД обявява конкур за отдаване под наем на недвижими имоти, собственост на дружеството.

Подробна информация може да изтеглите от тук.

Споделете