Loading...

УМБАЛ “Д-р Георги Странски” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем, за временно и възмездно ползване на недвижими имоти, собственост на болницата

Дата на обявяване: 05.03.2020

УМБАЛ “Д-р Георги Странски” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем, за временно и възмездно ползване на недвижими имоти, собственост на болницата

Подробна информация може да изтеглите от тук

Споделете