Loading...

“УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД открива конкурс за отдаване под наем за временно и безвъзмездно ползване на недвижим имот, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 31.07.2018

“УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД открива конкурс за отдаване под наем за временно и безвъзмездно ползване на недвижим имот, собственост на дружеството.

Подробна информация може да изтеглите от тук.

Споделете