Loading...

„УМБАЛ Д-р Георги Странски“ ЕАД открива конкурс за отдаване под наем за временно и възмездно ползване на недвижими имоти, собственост на болницата.

Дата на обявяване: 03.05.2018

„УМБАЛ Д-р Георги Странски“ ЕАД открива конкурс за отдаване под наем за временно и възмездно ползване на недвижими имоти, собственост на болницата.

Подробна информация може да изтеглите от тук.

Споделете