Loading...

„УМБАЛ Д-р Георги Странски“ ЕАД, Плевен обявява конкурс за отдаване под наем за временно и възмездно ползване на недвижими имоти, собственост на дружеството.

Дата на обявяване: 27.02.2018

„УМБАЛ Д-р Георги Странски“ ЕАД, Плевен обявява конкурс за отдаване под наем за временно и възмездно ползване на недвижими имоти, собственост на дружеството.

Подробна информация може да изтеглите от тук.

Споделете