Loading...

УМБАЛ “Георги Странски” ЕАД открива конкурс за отдаване под наем за временно и възмездно ползване на недвижими имоти, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 23.10.2018

УМБАЛ “Георги Странски” ЕАД открива конкурс за отдаване под наем за временно и възмездно ползване на недвижими имоти, собственост на дружеството.

Подробна информация може да изтеглите от тук

Споделете