Loading...

„УМБАЛ КАНЕВ“ АД обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот, собственост на дружеството.

Дата на обявяване: 19.06.2019

„УМБАЛ КАНЕВ“ АД обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот, собственост на дружеството.

Подробна информация може да изтеглите от тук.

Споделете