Loading...

УМБАЛ „Св. Марина“ ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на недвижим имот, собственост на дружеството.

Дата на обявяване: 20.12.2019

УМБАЛ „Св. Марина“ ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на недвижим имот, собственост на дружеството.

Подробна информация може да изтеглите от тук.

Споделете