Loading...

УМБАЛ “Света Марина” ЕАД, гр. Варна обявява конкурс, при закрито заседание, за отдаване под наем на недвижим имот, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 10.10.2019

УМБАЛ “Света Марина” ЕАД, гр. Варна обявява конкурс, при закрито заседание, за отдаване под наем на недвижим имот, собственост на дружеството

Подробна информация може да изтеглите от тук

Споделете