Loading...

УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД, гр. Пловдив обявява конкурс за отдаване под наем на обособена част от недвижим имот, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 24.08.2017
Крайна дата за подаване на документи: 07.09.2017

УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД, гр. Пловдив обявява конкурс за отдаване под наем на обособена част от недвижим имот, собственост на дружеството.

подробна информация може да изтеглите от тук.

Споделете