Loading...

УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД, гр. Пловдив обявява търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на актив, собстдвеност на дружеството

Дата на обявяване: 08.11.2019

УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД, гр. Пловдив обявява търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на актив, собстдвеност на дружеството

Подробна информация може да изтеглите от тук

Споделете