Loading...

УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД, гр. Пловдив обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на актив, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 01.10.2019

УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД, гр. Пловдив обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на актив, собственост на дружеството

Подробна информация може да изтеглите от тук

Споделете