Loading...

УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД, гр. Пловдив обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обособена част от имот, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 15.04.2019

УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД, гр. Пловдив обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обособена част от имот, собственост на дружеството

Подробна информация може да изтеглите от тук

Споделете