Loading...

УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД, гр. Пловдив обявява търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на обособени части от недвижими имоти /кабинети/ и апаратура

Дата на обявяване: 11.12.2019

УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД, гр. Пловдив обявява търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на обособени части от недвижими имоти /кабинети/ и апаратура

Подробна информация може да изтеглите от тук

Споделете