Loading...

УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив публикува обяви за провеждането на конкурс за отдаване под наем на активи, собственост на дружеството.

Дата на обявяване: 05.09.2019

УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив публикува обяви за провеждането на конкурс за отдаване под наем на активи, собственост на дружеството.

Подробна информация може да изтеглите от тук:

Обява 1.

Обява 2.

Споделете