Loading...

УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на площ, собственост на дружеството.

Дата на обявяване: 07.11.2018

УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на площ, собственост на дружеството.

Подробна информация може да изтеглите от тук.

Споделете