Loading...

УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, Пловдив обявява 2 търга за отдаване под наем на обекти, собственост на УМБАЛ.

Дата на обявяване: 06.02.2018

УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, Пловдив обявява 2 търга за отдаване под наем на обекти, собственост на УМБАЛ.

Търг 1.

Търг 2.

Споделете