Loading...

„УМБАЛ Свети Георги“ ЕАД, Пловдив обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на актив на болницата.

Дата на обявяване: 29.11.2017

„УМБАЛ Свети Георги“ ЕАД, Пловдив обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на актив на болницата.

Подробна информация може да изтеглите от тук.

Споделете