Loading...

УМБЛАЛ “Д-р Георги Странски” ЕАД, гр. Плевен обявява конкурс за отдаване под наем за временно и възмездно ползване на недвижими имоти, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 11.01.2019

УМБЛАЛ “Д-р Георги Странски” ЕАД, гр. Плевен обявява конкурс за отдаване под наем за временно и възмездно ползване на недвижими имоти, собственост на дружеството

Подробна информация може да изтеглите от тук

Споделете