Loading...

Университетска многопрофилна болница “Канев” АД, гр. Русе обявява търг за отдаване под наем на помещение, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 06.11.2019

Университетска многопрофилна болница “Канев” АД, гр. Русе обявява търг за отдаване под наем на помещение, собственост на дружеството.

Подробна информация може да изтеглите от тук

Споделете