Loading...

“Университетска многопрофилна болница за активно лечение-Бургас” АД, гр. Бургас, обявява търг с тайно наддаване за определяне на купувач на кринитроново легло

Дата на обявяване: 03.06.2019

“Университетска многопрофилна болница за активно лечение-Бургас” АД, гр. Бургас, обявява търг с тайно наддаване за определяне на купувач на кринитроново легло.

Подробна информация може да изтеглите от тук

Споделете