Loading...

“Университетска многопрофилна болница за активно лечение-Бургас” АД обявява търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на помещение, предвидено за “Заведение за бързо хранене”, находящо се в “УМБАЛ-Бургас” АД

Дата на обявяване: 23.10.2019

“Университетска многопрофилна болница за активно лечение-Бургас” АД обявява търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на помещение, предвидено за “Заведение за бързо хранене”, находящо се в “УМБАЛ-Бургас” АД.

Подробна информация може да изтеглите от тук

Споделете