Loading...

“Университетска многопрофилна болница за активно лечение-Бургас” АД, обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на етаж 1 и част от етаж 3 от сградата на Терапевтичен корпус

Дата на обявяване: 21.12.2018

“Университетска многопрофилна болница за активно лечение-Бургас” АД, обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на етаж 1 и част от етаж 3 от сградата на Терапевтичен корпус.

Подробна информация може да изтеглите от тук

Споделете