Loading...

“Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Бургас” АД обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на помещение предвидено за “Заведение за бързо хранене”

Дата на обявяване: 18.12.2018

“Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Бургас” АД обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на помещение предвидено за “Заведение за бързо хранене”

Подробна информация може да изтеглите от тук

Споделете