Loading...

Университетска многопрофилна болница за активно лечение “Канев” АД, обявява търг за отдаване под наем на 14 броя обекти, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 02.09.2019

Университетска многопрофилна болница за активно лечение “Канев” АД, обявява търг за отдаване под наем на 14 броя обекти, собственост на дружеството

Подробна информация може да изтеглите от тук

Споделете