Loading...

Университетска специализирана болница за активно лечение по ендокринология „Акад. Ив. Пенчев“ EАД обявява търг за отдаване под наем на имот, собственост на дружеството.

Дата на обявяване: 05.06.2020

Университетска специализирана болница за активно лечение по ендокринология „Акад. Ив. Пенчев“ EАД обявява търг за отдаване под наем на имот, собственост на дружеството.

Подробна информация може да изтеглите от тук.

Споделете