Loading...

“Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология” ЕАД гр. София, обявява търг с тайно наддаване при закрито заседание за отдаване под наем на дълготраен актив, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 07.11.2019

“Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология” ЕАД гр. София, обявява търг с тайно наддаване при закрито заседание за отдаване под наем на дълготраен актив, собственост на дружеството.

Подробна информация може да изтеглите от тук

Споделете