Loading...

Университетска специализирана болница за активно лечение по ортопедия “Проф. Бойчо Бойчев” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на дълготраен актив, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 13.05.2019

Университетска специализирана болница за активно лечение по ортопедия “Проф. Бойчо Бойчев” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на дълготраен актив, собственост на дружеството

Подробна информация може да изтеглите от тук

Споделете