Loading...

„Услуги по почистване за нуждите на Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.“

Дата на обявяване: 15.06.2018
Крайна дата за подаване на документи: 20.07.2018

Уважаеми дами и господа,

Министерството на икономиката с адрес: гр. София, ул. “Славянска” № 8, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в процедура с предмет: „Услуги по почистване, за нуждите на Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.“.

Решение за откриване /изпратено на 13.06.2018 г. в РОП, публикувано на 15.06.2018 г. в РОП и профила на купувача/

Обявление за поръчка /изпратено на 13.06.2018 г. в РОП, публикувано на 15.06.2018 г. в ОВ на ЕС, в РОП и в профила на купувача/

Заглавна страница, документация и образци /публикувани в профила на купувача на 15.06.2018г./

ЕЕДОП /публикуван на 15.06.2018 г. в порфила на купувача

Доклад /публикуван в профила на купувача на 17.08.2018 г./

Решение за прекратяване на поръчката /публикувано в профила на купувача на 17.08.2018 г./

Обявление за възложена поръчка /изпратено на 29.08.2018 г. в РОП, публикувано на 31.08.2018 г. в ОВ на ЕС, в РОП и в профила на купувача/

Споделете