Loading...

“ВМЗ” ЕАД гр. Сопот обявява конкурс за избор на застраховател за застраховка „Имущество” на дълготрайни и краткотрайни материални активи, собственост на дружеството.

Дата на обявяване: 28.12.2018

“ВМЗ” ЕАД гр. Сопот обявява конкурс за избор на застраховател за застраховка „Имущество” на дълготрайни и краткотрайни материални активи, собственост на дружеството.

Подробна информация може да изтеглите от тук.

Споделете