Loading...

„ВМЗ” EАД гр. Сопот обявява повторна покана за участие в конкурс за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги – предоставяне на кредити.

Дата на обявяване: 15.04.2019

„ВМЗ” EАД гр. Сопот обявява повторна покана за участие в конкурс за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги – предоставяне на кредити.

Подробна информация може да изтеглите от тук:

Обява.

Покана.

Споделете