Loading...

“ВМЗ” ЕАД, гр. Сопот обявява търг с явно наддаване, за продажба на дълготраен материален актив, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 17.10.2019

“ВМЗ” ЕАД, гр. Сопот обявява търг с явно наддаване, за продажба на дълготраен материален актив, собственост на дружеството

Подробна информация може да изтеглите от тук

Споделете