Loading...

„Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас обявява търг с тайно наддаване за продажба на превозни средства, собственост на дружеството.

Дата на обявяване: 07.12.2018

„Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас обявява търг с тайно наддаване за продажба на превозни средства, собственост на дружеството.

Подробна информация може да изтеглите от тук.

Споделете