Loading...

“Врана” ЕАД, гр. София обявява търг с тайно наддаване, при закрито заседание, за отдаване под наем на дълготрайни материални активи по счетоводна сметка 203, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 11.11.2019

“Врана” ЕАД, гр. София обявява търг с тайно наддаване, при закрито заседание, за отдаване под наем на дълготрайни материални активи по счетоводна сметка 203, собственост на дружеството

Подробна информация може да изтеглите от тук

Споделете