Loading...

“Врана” ЕАД, гр. София обявява търг с тайно наддаване, при закрито заседание, за отдаване под наем на дълготрайни материални активи по счетоводна сметка 204, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 07.10.2019

“Врана” ЕАД, гр. София обявява търг с тайно наддаване, при закрито заседание, за отдаване под наем на дълготрайни материални активи по счетоводна сметка 204, собственост на дружеството

Подробна информация може да изтеглите от тук

Споделете