Loading...

“Врана” ЕАД, гр. София обявява търг с тайно наддаване при закрито заседание, за отдаване под наем на дълготрайни материални активи, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 08.08.2019

“Врана” ЕАД, гр. София обявява търг с тайно наддаване при закрито заседание, за отдаване под наем на дълготрайни материални активи, собственост на дружеството

Подробна информация може да изтеглите от тук

Споделете