Loading...

„Врана“ ЕАД – гр. София обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на дълготрайни материални активи, собственост на дружеството.

Дата на обявяване: 11.03.2019

„Врана“ ЕАД – гр. София обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на дълготрайни материални активи, собственост на дружеството.

Подробна информация може да изтеглите от тук.

Споделете