Loading...

„Врана“ ЕАД, гр. София обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на ДМА, собственост на дружеството.

Дата на обявяване: 27.05.2019

„Врана“ ЕАД, гр. София обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на ДМА, собственост на дружеството.

Подробна информация може да изтеглите от тук.

Споделете