Loading...

„Врана“ ЕАД обявява търг с тайно наддаване със закрито заседание за отдаване под наем на ДМА, собственост на дружеството.

Дата на обявяване: 28.08.2019

„Врана“ ЕАД обявява търг с тайно наддаване със закрито заседание за отдаване под наем на ДМА, собственост на дружеството.

Подробна информация може да изтеглите от тук.

Споделете