Loading...

„Врана“ ЕАД обявява търг за отдаване под наем на ДМА за обект, находящ се в гр. София, с. Лозен.

Дата на обявяване: 26.02.2018

„Врана“ ЕАД обявява търг за отдаване под наем на ДМА за обект, находящ се в гр. София, с. Лозен.

Подробна информация може да изтеглите от тук.

Споделете