Loading...

„Врана“ ЕАД, София обявява търг за отдаване под наем на ДМА за обекти, находящи се в гр. София, собственост на дружството.

Дата на обявяване: 22.02.2018

„Врана“ ЕАД, София обявява търг за отдаване под наем на ДМА за обекти, находящи се в гр. София, собственост на дружството.

Подробна информация може да изтеглите от тук.

Споделете