Loading...

“Земинвест” ЕАД, гр. София обявява търг за отдаване под наем на обекти, собственост на дружеството, за срок от 3 /три/ години

Дата на обявяване: 08.07.2019

“Земинвест” ЕАД, гр. София обявява търг за отдаване под наем на обекти, собственост на дружеството, за срок от 3 /три/ години

Подробна информация може да изтеглите от тук

Споделете