Loading...

„Земинвест“ ЕАД обявява търг за продажба на недвижим имот, собственост на дружеството.

Дата на обявяване: 07.12.2017

„Земинвест“ ЕАД обявява търг за продажба на недвижим имот, собственост на дружеството.

Подробна информация може да изтеглите от тук.

Споделете