Loading...

,,Земинвест“ ЕАД обявява тръжна процедура за продажба на недвижим имот, собственост на дружеството.

Дата на обявяване: 21.01.2020

,,Земинвест“ ЕАД обявява тръжна процедура за продажба на недвижим имот, собственост на дружеството.

Подробна информация може да изтеглите от тук.

Споделете