Loading...

“Земинвест” ЕАД, София обявява търг за отдаване под наем на обект, собственост на дружеството, за срок от 3 /три/ години

Дата на обявяване: 18.01.2019

“Земинвест” ЕАД, София обявява търг за отдаване под наем на обект, собственост на дружеството, за срок от 3 /три/ години

Подробна информация може да изтеглите от тук

Споделете