Loading...

Декларации по чл. 35 от ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на служители от администрацията на МИ (имена, започващи с буква С)

С
Име Длъжност № и
Дата на
———подаване———
Вид
—-Декларация—-
Сашка Николова Дичева Гл. експерт 94-С-249/01.12.2021 по чл.35, ал.1, т.1
94-С-255/14.12.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-С-87/19.04.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Светла Генчева Йорданова Гл. експерт 28.01.2009
31.03.2014
24.01.2017
12.06.2017
17.07.2017
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
94-С-144/07.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-С-83/12.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-С-106/02.06.2020 по чл.35, ал.1,т.2
94-С-107/02.06.2020 по чл.35, ал.1,т.4
94-С-51/17.03.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Държ. експерт 94-С-94/29.04.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Светла Иванова Ганева Гл. счетоводител 94-С-125/04.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-С-81/11.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-С-90/27.05.2020 по чл. 35, ал.1, т.2
94-С-122/12.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-С-98/04.05.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Светла Иванова Миленкова Мл. експерт 94-С-179/01.09.2020 по чл.35, ал.1, т.1
94-С-185/03.09.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-С-30/11.02.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-С-75/05.04.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Светла Стоянова Тасева-Генева Гл. експерт 94-С-221/10.11.2020 по чл.35, ал.1, т.1
94-С-239/01.12.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-С-27/10.02.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-С-4/07.01.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Светлин Александров Христов Гл. инспектор 94-С-228/10.09.2019 по чл.35, ал.1, т.1
94-С-241/20.09.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-С-83/22.05.2020 по чл. 35, ал.1, т.2
94-С-46/10.03.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-C-62/23.03.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Светлин Николаев Стефанов Гл. експерт 01.03.2012 Изтегли
94-С-130/05.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Държ. експерт 94-С-143/14.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-С-69/12.05.2020 по чл. 35, ал.1,т.2
94-С-79/14.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-С-107/10.05.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Светлина Божидарова Кирилова Гл. експерт 20.01.2009
01.12.2015
Изтегли
Изтегли
94-С-131/05.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-С-89/17.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-С-105/02,06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-С-94/23.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-С-99/04.05.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Светомира Петкова Панталеева Мл. експерт 21.01.2009
07.12.2017
Изтегли
Изтегли
Гл. експерт 94-С-93/18.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-С-126/04.06.2018П по чл.35, ал.1, т.2
94-С-117/07.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-С-130/12.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-С-50/17.03.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Държ. експерт 94-С-67/25.03.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Светослав Величков Бешовишки Мл. експерт 94-С-243/25.09.2019 по чл.35, ал.1, т.1
94-С-246/04.10.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-С-95/28.05.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-С-26/09.02.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-С-68/25.03.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Светослав Георгиев Илиев Ст. експерт 94-С-201/01.09.2022 по чл.35, ал.1, т.1
94-С-217/03.10.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Светослав Ивайлов Кирков Гл. специалист 94-С-237/01.12.2020 по чл.35, ал.1, т.1
94-С-240/03.12.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-С-10/21.01.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-С-81/14.04.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Светослав Иванов Стойнев Ст. експерт 94-С-129/13.05.2019 по чл.35, ал.1, т.1
94-С-152/22.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-С-123/09.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-С-104/28.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-С-8/12.01.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Светослава Николова Бейнова-Малчева Гл. експерт 28.01.2009 Изтегли
94-С-149/07.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-С-118/07.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-С-118/05.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-С-93/23.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-С-108/10.05.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Силвана Радославова Любенова Директор 29.01.2009 Изтегли
94-С-140/07.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-С-139/13.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-С-113/04.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-С-78/13.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-С-83/14.04.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Силвия Бориславова Кръстева Гл. експерт 29.01.2010
12.06.2017
30.10.2017
Изтегли
Изтегли
Изтегли
94-С-143/07.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-С-72/03.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-С-111/03.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-С-84/16.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-С-92/27.04.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Силвия Георгиева Кирилова Гл. специалист 31.03.2009 Изтегли
94-С-109/30.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-С-90/18.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-С-68/12.05.2020 по чл. 35, ал.1, т.2
94-С-33/18.02.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-С-96/04.05.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Силвия Иванова Зашева Гл. експерт 26.01.2009
21.11.2013
26.02.2014
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Държ. експерт 94-С-94/18.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-С-144/14.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-С-49/01.04.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-С-47/10.03.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-С-35/17.02.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Силвия Начкова Козарева-Маркаки Ст. експерт 94-С-53/15.03.2019 по чл.35, ал.1, т.1
Изтегли
94-С-86/15.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-С-58/30.04.2020 по чл. 35, ал.1, т.2
94-С-111/07.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-С-101/09.05.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Силвия Петрова Краева-Енева Гл. експерт 22.01.2009 Изтегли
Н-к отдел 94-С-98/21.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-С-137/13.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-С-110/03.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-С-61/01.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-С-111/12.05.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Силвия Петьова Харалампиева Мл. експерт 94-С-41/08.03.2021 по чл.35, ал.1, т.1
94-С-57/30.03.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-С-85/15.04.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Силвия Светославова Таскова Гл. експерт 01.07.2013 Изтегли
94-С-83/14.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-С-48/14.03.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-С-27/25.02.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-С-52/18.03.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-С-42/08.03.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Симеон Симеонов Брунков Специалист 94-С-230/17.10.2022 по чл.35, ал.1, т.1
94-С-250/15.11.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Слава Йорданова Йорданова Държ. експерт 14.07.2011 Изтегли
94-С-155/08.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-С-141/14.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-С-137/15.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-С-120/11.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-С-112/12.05.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Славчо Георгиев Васев Н-к отдел 01.12.2016 Изтегли
94-С-122/04.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-С-98/24.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-С-97/29.05.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-С-100/26.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-С-93/27.04.2022 по чл.35, ал.1, т.2