Loading...

Декларации по чл. 35 от ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на служители от администрацията на МИ (имена, започващи с буква С)

С
Име Длъжност № и
Дата на
———подаване———
Вид
—-Декларация—-
Солунка Новкова Попова Гл. юрисконсулт 94-С-14/20.01.2022 по чл.35, ал.1, т.1
94-С-25/07.02.2022 по чл.35, ал.1, т.2
София Иванова Колева Гл. експерт 21.01.2009 Изтегли
Н-к отдел 94-С-141/07.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-С-82/12.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-С-87/26.05.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-С-134/14.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-С-114/13.05.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Сребрина Николова Петрова Н-к отдел 94-С-237/01.11.2022 по чл.35, ал.1, т.1
94-С-241/04.11.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Станислав Николов Ноков Главен специалист 94-С-210/16.09.2022 по чл.35, ал.1, т.1
94-С-213/23.09.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Станка Стоянова Юрукова-Стоименова Гл. експерт 06.07.2009 Изтегли
94-С-118/01.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-С-61/26.03.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-С-99/29.05.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-С-114/10.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-С-106/10.05.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Стефан Георгиев Вълчанов Гл. специалист 18.02.2015 Изтегли
94-С-132/05.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-00-9/07.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-С-98/29.05.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-С-119/11.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-С-91/26.04.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Стефан Йорданов Златков Н-к отдел 94-С-95/03.05.2022 по чл.35, ал.1, т.1
94-С-124/27.05.2022 по чл.35, ал.1, т.2
94-С-195/25.08.2022 по чл.35, ал.1, т.1
94-С-194/25.08.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Стефан Тодоров Йонков Гл. специалист 31.08.2011 Изтегли
94-С-139/07.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-С-106/30.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-С-47/27.03.2020 по чл. 35, ал.1, т.2
94-С-62/02.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-С-21/26.01.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Държ. експерт 94-С-226/13.10.2022 по чл.35, ал.1, т.1
Стефка Йорданова Златанова Гл. експерт 21.01.2008
15.05.2012
29.08.2012
Изтегли
Изтегли
Изтегли
94-С-114/01.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-С-87/16.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-С-50/07.04.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-С-107/05,05,2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-С-163/05.07.2021
94-С-164/05.07.2021П
по чл.35, ал.1, т.4
по чл.35, ал.1, т.4
94-С-84/15.04.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Стойчо Желязков Стоев Гл. експерт 01.11.2011
31.08.2017
Изтегли
Изтегли
94-С-100/22.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-С-254/12.11.2018 по чл.35, ал.1, т.4
Изтегли
94-С-47/13.03.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-С-206/06.08.2019 по чл.35, ал.1, т.4
94-С-18/07.02.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-С-29/10.02.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-С-90/26.04.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Стойчо Николов Стойчев Гл. специалист 94-С-202/29.07.2019 по чл.35, ал.1, т.1
94-С-203/29.07.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-С-60/04.05.2020 по чл. 35, ал.1, т.2
94-С-112/10.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-С-119/18.05.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Стоян Михайлов Михайлов Гл. специалист 94-С-243/31.10.2018 по чл.35, ал.1, т.1
Изтегли
94-С-242/31.10.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Изтегли
94-С-77/04.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-С-73/14.05.2020 по чл. 35 ал.1, т.2
94-С-127/13.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-С-82/14.04.2022 по чл.35, ал.1, т.2