Loading...

Декларации по чл. 35 от ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на служители от администрацията на МИ (имена, започващи с буква З)

З
Име Длъжност № и
Дата на
———подаване———
Вид
—-Декларация—-
Здравка Тодорова Рачева Държ. експерт 15.08.2016
24.10.2016
Изтегли
Изтегли
Гл. експерт 94-З-9/01.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-З-2/02.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-З-1/04.03.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-З-6/30.03.2021 по чл.35,ал.1, т.2
Н-к сектор 94-З-13/01.02.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Златка Миленкова Миленкова-Карагеоргиева Гл. експерт 94-З-3/17.01.2022 по чл.35, ал.1, т.1
94-З-8/20.01.2022 по чл.35, ал.1, т.2