Loading...

Информационен ден на Европейския фонд за отбрана, 28-29 май 2024 г., Брюксел, Белгия

На 28 и 29 май 2024 г. в Брюксел, Белгия Европейската комисия организира информационен ден и срещи за установяване на професионални контакти (присъствено или онлайн) относно поканите за представяне на проектните предложения за 2024 г. на Европейския фонд за отбрана (EDF).

Мероприятието ще даде възможност за разширяване на експертизата по отношение на контекста, целите и модалностите за участие в EDF, както и за установяване на връзка с потенциални партньори. В шестнадесетте категории на Четвъртата работна програма на Фонда (Приложение) са включени осем покани за представяне на предложения – шест тематични и две насочени към малки и средни предприятия (МСП). Програмата за 2024 г. включва 32 теми с общ бюджет 1.1 милиарда евро.

Информация за събитието е публикувана на https://2024.eu-defence-fund-info-days.eu/

Крайният срок за регистрация за участие в мероприятието е до 22 май 2024 г.